Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie.

De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Padmos Assurantiën aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Padmos Verzekeringen opgenomen (rente)tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Padmos Assurantiën alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Padmos Assurantiën niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Padmos Assurantiën worden onderhouden, zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Padmos Assurantiën uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Padmos Assurantiën worden onderhouden, wordt afgewezen.

Alle rechten voorbehouden

Padmos Assurantiën 2012